Privacybeleid
Onze vereniging hanteert: Privacybeleid

Aan ieder lid en/of ouder/verzorger van lid wordt gevraagd het Toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.