Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar voor 1 september of 1 januari. Dit dient schriftelijk (voor personen jonger dan 18 jaar door ouder of voogd) te gebeuren door het Opzegformulier (Het opzegformulier is ook aanwezig bij de leiding.) te sturen naar de ledenadministratie/af te geven bij de leiding of via mail.

Bij opzegging per 1 januari kunt u tot 1 februari les volgen.
Voor leden die meedoen aan wedstrijden (jazz en turnen) is het niet mogelijk om tijdens het seizoen (voor 1 januari) hun deelname aan de wedstrijdteams op te zeggen.

Bedenk altijd dat, wanneer je tijdens het seizoen zonder geldige reden stopt of wisselt van de jazz naar de gym, dit niet zo leuk is tegenover je dansgenootjes.

De optredens, waar in eerste instantie naar toe gewerkt wordt, kunnen hierdoor voor hen wel eens in gevaar komen als de groep te klein is of er gaten vallen in de opstelling.