Wijzigingen
Elke wijziging in persoon, adres- of lesgegevens moet schriftelijk worden doorgegeven door middel van het Wijzigingsformulier. (Het wijzigingsformulier is ook aanwezig bij de leiding.) Hiermee houdt u onze ledenadministratie goed in stand.

Het ondertekende wijzigingsformulier kunt u sturen naar de ledenadministratie. (U kunt ook een scan van het ondertekende formulier per e-mail naar de ledenadministratie sturen.)